Skip to main content

မိမိရဲ့ Mobile Legends အတွက် Codashop မှာ ပထမဆုံး စိန်ဝယ်ယူပြီး Hero တစ်ကောင် အလကားဘယ်လိုယူရမလဲ?